Hino Motors, Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 1.600.000 miljoen JPY en een bedrijfsresultaat van 20.000 miljoen JPY.