Hirose Electric Co.,Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het volledige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een herziene omzet van 162.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 33.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 26.000 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 757,73 JPY, vergeleken met de eerder verwachte omzet van 172.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 38.500 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 29.000 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 842,25 JPY.