06/09/2023 17:40u

Gereglementeerde informatie

06/09/2023 17u40

Gereglementeerde informatie

  • Kwalitatieve residentiële vastgoedportefeuille
 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille van € 771,36 miljoen op 30 juni 2023.
 • De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan voor 90,3% uit residentieel vastgoed.
 • Meer dan 50% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is jonger dan 10 jaar; meer dan 80% van de vastgoedbeleggingen is jonger dan 20 jaar.
 • Oplevering van de totaalrenovatie van L'Angelot in Namen met 51 kwalitatieve en duurzame wooneenheden.
 • Oplevering van het woonproject Niefhout in Turnhout bestaande uit 92 nieuwbouwappartementen.
  • Sterke huurmarkt resulteert in een record bezettingsgraad
 • Sterke residentiële huurmarkt met een grote vraag naar kwalitatieve woningen.
 • Toename van de gemiddelde bezettingsgraad naar 98,4% in de eerste helft van 2023 (ten opzichte van 98,3% in de eerste helft van 2022).
 • Lfl (like-for-like) huurgroei van 8,2% in de eerste helft van 2023 (ten opzichte van de eerste helft van 2022).
  • Verderzetting sterke groei van het EPRA resultaat
 • Toename van het EPRA resultaat met 11,7% naar € 8,67 miljoen in de eerste helft van 2023 (ten opzichte van € 7,75 miljoen in de eerste helft van 2022).
 • Toename van het EPRA resultaat per aandeel met 3,0% naar € 0,49 in de eerste helft van 2023 (ten opzichte van € 0,47 in de eerste helft van 2022).
  • Netto actiefwaarde per aandeel

- De EPRA NTA per aandeel bedraagt € 20,49 op 30 juni 2023 (-3,8% ten opzichte van

  • 21,40 op 31 december 2022).
   • ABB - Versterking van het eigen vermogen met € 26,70 miljoen
 • Op 3 juli 2023 heeft de vennootschap 1.791.706 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging via versnelde plaatsing (ABB). De bruto-opbrengst van de transactie bedroeg
  • 26,70 miljoen.
   • Evenwichtige balansstructuur en sterke liquiditeitspositie
 • Schuldgraad van 51,01% (GVV-KB) na verwerking van de ABB die gerealiseerd werd op 3 juli 2023.
 • De gemiddelde financieringskost in de eerste 6 maanden van 2023 bedraagt 1,96%.
 • 86,5% van de financiële schulden hebben een vaste interestvoet met een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 4,8 jaar.
 • Home Invest Belgium beschikt over € 45,00 miljoen vrij beschikbare kredietlijnen na verwerking van de ABB die gerealiseerd werd op 3 juli 2023.
 • De vennootschap heeft geen vervaldagen van kredietlijnen of obligatieleningen in 2023. De eerstvolgende vervaldagen liggen in 2024.

1

HALFJAARVERSLAG 2023

06/09/2023 17u40

Gereglementeerde informatie

  • Vooruitzichten 2023 en uitkering aan de aandeelhouders
 • Voor 2023 verwacht Home Invest Belgium een toename van het EPRA resultaat per aandeel naar
  • 1,10 (ten opzichte van € 1,08 in 2022) ondanks de uitgifte van 8,6% nieuwe aandelen in juni 2022 (ABB 2022) en 10,0% nieuwe aandelen in juli 2023 (ABB 2023).
 • De Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hebben op 2 mei 2023 een totale uitkering aan de aandeelhouders goedgekeurd voor een bedrag van € 1,10 per aandeel, een stijging voor het 23ste opeenvolgende jaar. De uitkering bestaat uit de combinatie van enerzijds een bruto dividend van € 1,00 per aandeel en anderzijds een vermindering van het eigen vermogen met
  • 0,10 per aandeel.
 • Voor de komende jaren voorziet de raad van bestuur een uitkeringspolitiek gebaseerd op een gemiddelde stijging gelijk aan of groter dan de langjarige inflatie.

2

HALFJAARVERSLAG 2023

06/09/2023 17u40

Gereglementeerde informatie

1

Vastgoedportefeuille

4

2

Geconsolideerde kerncijfers

5

3

Toelichtingen bij de geconsolideerde kerncijfers

7

4

Activiteitenverslag

11

5

Aandeel op de beurs

15

6

Uitkering aan de aandeelhouders

18

7

Vooruitzichten

19

8

Verkorte geconsolideerde financiële staten over het eerste halfjaar van 2023

20

9

APM - Alternatieve prestatiemaatstaven

39

10

Agenda van de aandeelhouder

43

3

HALFJAARVERSLAG 2023

06/09/2023 17u40

Gereglementeerde informatie

1 VASTGOEDPORTEFEUILLE

Op 30 juni 2023 heeft Home Invest Belgium een vastgoedportefeuille 1 van € 771,36 miljoen (tegenover € 772,01 miljoen op 31 december 2022).

VASTGOEDPORTEFEUILLE

30/06/2023

31/12/2022

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen

€ 745,75 m

€ 745,96 m

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

€ 698,75 m

€ 693,97 m

Projectontwikkelingen

€ 47,00 m

€ 51,99 m

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie

€ 25,61 m

€ 26,05 m

TOTAAL

€ 771,36 m

€ 772,01 m

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bedraagt € 698,75 miljoen en bestaat uit 48 sites.

De som van de contractuele huren op jaarbasis en de geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimten bedraagt € 36,10 miljoen op 30 juni 2023.

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur worden door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen gewaardeerd aan een gemiddeld bruto huurrendement 2 van 5,2%.

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan op 30 juni 2023 voor 90,3% uit residentieel vastgoed. De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan voor 66,9% gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 10,7% in het Waals gewest, 13,0% in het Vlaams Gewest en 9,4% in Nederland.

Vastgoedbeleggingen beschikbaar

Vastgoedbeleggingen beschikbaar

voor verhuur

voor verhuur

spreiding per type

geografische spreiding

Nederland

9,4%

Vlaams

Gewest

13,0%

Waals

Gewest

10,7%Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

66,9%

 1. De vastgoedportefeuille bestaat uit (i) de vastgoedbeleggingen en (ii) de deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie.
 2. Bruto huurrendement = (contractuele brutohuren op jaarbasis + geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimtes) / (reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur).

4

HALFJAARVERSLAG 2023

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Home Invest Belgium NV published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 September 2023 16:03:06 UTC.