Hong Kong Exchanges and Clearing Limited kondigde de benoeming aan van de heer Carlson Tong tot voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf.