Er wordt verwezen naar de aankondiging van Hong Kong Exchanges and Clearing Limited van 15 december 2023 met betrekking tot het feit dat de heer Aguzin niet streeft naar herbenoeming als Chief Executive van HKEX aan het einde van zijn huidige contract in mei 2024. De heer Aguzin heeft de raad van bestuur van HKEX vervolgens meegedeeld dat, aangezien de overgang soepel en effectief is verlopen, hij van mening is dat het in het belang van HKEX zou zijn om de verandering in leiderschap te versnellen; en hij is dienovereenkomstig met de raad overeengekomen om aan te blijven als Chief Executive van HKEX en ambtshalve lid van de raad tot 29 februari 2024. De heer Aguzin heeft vervolgens de Raad van Bestuur van HKEX (de "Raad") geïnformeerd dat, aangezien de overgang soepel en effectief is verlopen, hij van mening is dat het in het belang van HKEX zou zijn om de verandering in leiderschap te versnellen; en hij is dienovereenkomstig met de Raad overeengekomen om aan te blijven als Chief Executive van HKEX en ex-officio lid van de Raad tot 29 februari 2024.

Met het oog op de beslissing van de heer Aguzin om de Bestuurswissel te versnellen, heeft de Raad het genoegen de benoeming te bevestigen van mevrouw Chan Yiting, Bonnie tot Chief Executive van HKEX, met ingang van 1 maart 2024, voor een termijn van drie jaar tot 28 februari 2027. Mevrouw Chan wordt ook een ex-officio lid van de Raad met ingang van 1 maart 2024. Overeenkomstig artikel 70 van de Securities and Futures Ordinance (SFO) is de benoeming van mevrouw Chan als Chief Executive van HKEX goedgekeurd door de Securities and Futures Commission (SFC).