Huawen Media Group heeft de verkiezing van Bi Jianguo en Kong Dalu als bestuurders goedgekeurd; en de verkiezing van Liu Bo en Ye Dashan als toezichthouders op de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 oktober 2022.