Huawen Media Group heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 2.969,563 miljoen, tegenover CNY 3.920,344 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 2.156,223 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 533,157 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 2.091,434 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 104,594 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 1,0472, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0524 een jaar geleden.