Humana is wat in het Engels een managed care organisation (MCO) wordt genoemd, zeg maar een verzekeraar die het zorgtraject van zijn verzekerden beheert met een dubbele focus op zuinigheid en efficiëntie. De verzekeraar laat 26 % minder ziekenhuisopnames optekenen van het type dat vermeden kan worden, en is nationaal leider in thuiszorg, met een marktaandeel van 6 %. Concurrenten als UnitedHealth richten zich meer op apotheken. De nummer 2 in de thuiszorg, Amedisys, heeft een marktaandeel van 5 %.

De logica van een steeds verdergaande integratie houdt onder meer in dat gezondheidszorg in gezondheidscentra wordt aangeboden. De sector zal tussen 2021 en 2025 naar verwachting met 50 % groeien. Humana zal daar met haar CenterWell-activiteiten uiteraard bij zijn. Het uitrollen gaat snel: van 206 centra in 2021 naar 400-450 geplande centra in 2025. De bedrijfsleiding verwacht bovendien dat ze de kosten van het opstarten van zo'n zorgcentrum op vier jaar tijd kan afschrijven. Verwacht wordt dat deze nieuwe activiteiten tegen 2025 een 6 miljard dollar aan inkomsten kunnen opleveren.

 

Jaarlijkse groei van 15 %

Het bedrijf publiceerde zopas zijn resultaten en genereerde in 2022 een WPA (winst per aandeel) van 25 dollar. In zijn jaarverslag verklaart het management dat de groei van het aantal mensen dat zich bij Medicare Advantage (MA) in 2023 zal aansluiten, naar verwachting ten minste 625.000 op jaarbasis zal bedragen. Dat is een stijging jaar-op-jaar van 13,7 %. "Deze robuuste vooruitzichten inzake het aantal leden weerspiegelen een groei van hoge kwaliteit de verbetering van onze retentie was dubbel zo groot dan verwacht - en zijn een voortzetting van de solide historische groei van het aantal leden, met een samengestelde jaarlijkse groei van 10,4 % in de periode van 2018 tot 2022, vergeleken met een sectorale groei van 9,7 %", luidt het.

 

 

De groep versloeg de ramingen van Wall Street voor zijn kwartaalwinst dankzij een stijging van de inkomsten uit beleggingen, ondanks hoger dan verwachte medische kosten.

De kostenratio van de uitbetalingen, dus het percentage van de schade-uitkeringen ten opzichte van de premies, daalde in het vierde kwartaal met één procentpunt tot 87,5 %, hetgeen boven de verwachtingen van de analisten lag.

Deze prognoses gaan uit van een gecorrigeerde winst per aandeel van ten minste 28 dollar in 2023. Humana wil binnen drie jaar het doel van 37 dollar per aandeel halen. Het stappenplan omvat een jaarlijkse groei van 15 % en een budget van 5 miljard dollar om aandelen terug te kopen. Het management heeft met name de intentie om het met het acquireren wat kalmer aan te doen en het rendement voor de aandeelhouders te verhogen.

Deze doelstellingen volgen de historische prestaties van de groep, die zijn winst per aandeel het afgelopen decennium 2011-2021 heeft verviervoudigd van 8 tot 24 dollar. Tegelijk werd een rendement op eigen vermogen behaald waar andere verzekeraars jaloers op kunnen zijn.

 

 

Deze financiële prestaties weerspiegelen zich ook in de koers van het aandeel, die in deze periode is vertienvoudigd. De koers van 485 dollar is echter maar een veelvoud van 13 keer de verwachte winst over twee tot drie jaar. In dat opzicht is de situatie duidelijk: als het management in het volgende decennium prestaties neerzet die vergelijkbaar zijn met die van het vorige decennium, kan het aandeel beleggers interesseren.

Aan de risicokant is er echter het potentieel van een tragere groei, aangezien de penetratie van Medicare Advantage thans veel verder gevorderd is dan tien jaar geleden. Er is ook meer concurrentie - vooral van spelers zonder winstoogmerk - en een veranderend wettelijk kader. Aangezien Humana de particuliere poot is van een openbaar socialezekerheidsprogramma, heeft de federale overheid zijn zeg over het gedrag van de marktspelers.