Op 22 februari 2024 heeft Humana Inc. een voorlopige proxyverklaring ingediend waarin om volmachten wordt gevraagd en de aandeelhouders worden opgeroepen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de raad van bestuur wordt verzocht om elke stap te nemen die nodig is om ervoor te zorgen dat elke stemvereiste in het handvest en de statuten van de onderneming, die een stem van meer dan een gewone meerderheid vereist, wordt vervangen door een vereiste van een meerderheid van de stemmen voor en tegen toepasselijke voorstellen, of een gewone meerderheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, die John Chevedden heeft ingediend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 van de onderneming, die gepland staat voor 18 april 2024.