Huzhou Gas Co., Ltd. kondigde aan dat op de BAV van 6 februari 2023 de verkiezing van de heer Liu Jianfeng als niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf is goedgekeurd met ingang van de sluiting van de BAV en tot het verstrijken van de termijn van de eerste zitting van de Raad, d.w.z. tot 31 maart 2024.