Hydraulic Elements and Systems AD heeft aangekondigd dat zijn verkoopopbrengsten in het eerste kwartaal van 2020 met 13,3% op jaarbasis zijn gedaald, maar het resultaat is 10,3% hoger dan het bedrijfsplan van de onderneming. De onderneming verwacht in april een omzet van BGN 4,1 miljoen te behalen, wat zal resulteren in een daling van de gecumuleerde omzet van de onderneming met 16% op jaarbasis in de eerste vier maanden van 2020.