Een wereldwijd maritiem coatingbedrijf heeft een nieuw aangroeiwerend product gelanceerd dat Selektope bevat binnen zijn premium coatingsassortiment. De uitrol is aan de gang en heeft als doel het product beschikbaar te maken in alle relevante regio's voor de commerciële scheepvaartindustrie. De hoogtepunten van het nieuwe product zijn de zeer lage biocide-coatingniveaus, de verlengde stationaire draaitijd en de sterke bijdrage aan een duurzamere zeetransportsector met een lager brandstofverbruik en dus lagere emissies in de lucht.

Gezien de aard van het geselecteerde biocidepakket worden nog andere aantrekkelijke eigenschappen naar voren gebracht, zoals zeer sterke esthetische eigenschappen. I-Tech's gepatenteerde aangroeiwerende stof Selektope heeft bewezen zeer succesvol te zijn als een belangrijk ingrediënt om de prestaties te leveren die verwacht worden in de premium reeks van aangroeiwerende coatings voor de scheepvaart. Door zijn unieke werkingsmechanisme stoot het met hoge precisie zeepokken af van onderwateroppervlakken bij zeer lage concentraties in het coatingsysteem.