Op 29 maart 2024 kondigde iA Financial Corporation Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van de Shareholders' Education and Defense Movement, waarin het bedrijf wordt verzocht om 1) stimuleringsbeloningen te koppelen aan ESG-doelstellingen voor alle werknemers, 2) de jaarlijkse vergaderingen van het bedrijf in persoon te houden, met virtuele vergaderingen als extra optie, zonder persoonlijke vergaderingen te vervangen, 3) de raad van bestuur andere auditors in te schakelen.jaarvergaderingen persoonlijk worden gehouden, met virtuele vergaderingen als extra optie, zonder dat deze de persoonlijke vergaderingen vervangen, 3) de raad van bestuur andere accountants inschakelt, afhankelijk van de duur van de huidige contracten, gezien het aantal onthoudingen van aandeelhouders over deze kwestie op de vorige jaarvergadering, 4) het bedrijf een jaarlijks adviserend stembeleid aanneemt met betrekking tot haar milieu- en klimaatdoelstellingen en actieplan, en het bedrijf de aandeelhouders aanbeveelt om tegen de voorstellen te stemmen op de jaarvergadering van aandeelhouders die gepland staat op 9 mei 2024. Daarnaast heeft het bedrijf verklaard dat het een voorstel van aandeelhouders heeft ontvangen van de Shareholders' Education and Defense Movement met betrekking tot de talen waarin leidinggevenden vloeiend spreken in de Proxy Circular, en na besprekingen is Shareholders' Education and Defense Movement ermee akkoord gegaan dat het voorstel niet in stemming wordt gebracht.