IBEX Technologies Inc. heeft een indicatie gegeven van de inkomsten voor het boekjaar 2023. Verwacht wordt dat de inkomsten in het boekjaar 2023 lager zullen zijn dan in het boekjaar 2022.