IBEX Technologies Inc. (TSXV:IBT) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. Onder het normale bod van de emittent zal het bedrijf tot 1.500.000 gewone aandelen terugkopen, wat 6,06% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken.

Het plan eindigt op 4 augustus 2024 of, indien dit eerder is, op de datum waarop de emittent het maximale aantal gewone aandelen heeft ingekocht in het kader van het bod. Op 14 juli 2023 had het bedrijf 24.758.644 gewone aandelen uitgegeven en uitstaand.