Buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023

De buitengewone algemene vergadering van Iep Invest zal plaatsvinden op donderdag 30 november 2023 om 17u00 (Belgische tijd) (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op maandag 18 december 2023 om 17u00 (Belgische tijd) ten kantore van Notaris Van Laere & Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen, te Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen.

De oproeping inclusief de agenda en voorstellen tot besluit, de volmacht en de nieuwe tekst van de statuten (zowel in een track changes versie als in een clean versie) kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Oproeping en agenda

Volmacht

Statuten clean

Statuten track changes

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping bedraagt:

Totaal aantal aandelen: 9.170.939
Aantal aandelen met stemrechten: De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap zijn geschorst (364.152 aandelen). Bovendien zijn in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

Attachments

Disclaimer

Iep Invest NV published this content on 20 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 October 2023 22:14:34 UTC.