PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007

Antwerpen, België - 8 december 2023 - 18.00u - Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, meldt Iep Invest nv een transparantiekennisgeving naar aanleiding van de vernietiging eigen aandelen.

Iep Invest nv is op 30 november 2023 in uitvoering van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overgegaan tot de vernietiging van 364.152 eigen aandelen. Na deze verrichting heeft Iep Invest nv geen eigen aandelen meer in bezit, en heeft aldus de laagste deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.

Op basis van de noemer van 8.806.787 (totaal aantal stemrechten) was de situatie na die transacties als volgt:

Aandeelhouder

Vorige kennisgeving

Huidige kennisgeving

aantal stemrechten

aantal stemrechten

%

Summa nv

7.646.532

7.646.532

86,83

Iep Invest nv

364.152

-

0,00

Cornelia Cok en Erwin Cok

-

-

0,00

Totaal

8.010.684

7.646.532

86,83

Summa nv wordt gecontroleerd door Cornelia Cok en Erwin Cok. Summa nv controleert rechtstreeks Iep Invest nv. Deze kennisgeving vindt plaats naar aanleiding van een passieve drempeloverschrijding op 30 november 2023 die voortvloeit uit de vernietiging door Iep Invest nv van de totaliteit van 364.152 eigen aandelen.

In artikel 8 van de statuten en in het kader van de toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).

De eigenlijke kennisgevingen zijn beschikbaar op de website www.iepinvest.be, in de rubriek Aandeelhoudersinformatie onder het menupunt 'Transparantiekennisgevingen'.

Over Iep Invest

Iep Invest nv is een holding. Sinds 1999 noteert de vennootschap aan Euronext Brussels (IEP). Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.iepinvest.be en www.euronext.com.

Investor Relations

Investor Relations - Iep Invest nv - Noorderlaan 139 - 2030 Antwerpen - België - E-mail: investor.relations@iepinvest.be

Persbericht 08-12-2023

Transparantiemelding

blz 1/1

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Iep Invest NV published this content on 08 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 December 2023 17:00:49 UTC.