PERSBERICHT

Brussel, 15 mei 2024, 18:00 CET

Euronext Brussels, ISIN BE0974374069 / INCLU.BR

Gereglementeerde informatie

Resultaten van de Gewone Algemene Vergadering

van 15 mei 2024

Op de Gewone Algemene Vergadering van 15 mei 2024 hebben de aandeelhouders onder andere de volgende besluiten genomen :

 • De goedkeuring van de jaarrekening 2023 en de uitkering van een brutodividend van 0,75 €/aandeel voor het boekjaar 2023 (+7% t.o.v. het boekjaar 2022; +50% t.o.v. het boekjaar 2021).
  Dit dividend zal worden uitbetaald op 24 mei 2024 tegen afgifte van coupon nr. 3.
 • De benoeming van Mevrouw Véronique TAI als bestuurder.
 • De benoeming van Mijnheer Paul SCHOULS als bestuurder.

De Raad van Bestuur bestaat bijgevolg nu uit 9 leden:

 • 3 onafhankelijke bestuurders: André BOSMANS (voorzitter), Marianne WAGNER, Sophie LAMBRIGHS
 • 3 bestuurders die de promotors (oprichters) vertegenwoordigen: Adeline SIMONT (Bank Degroof Petercam), Bart DE ZUTTER (Revive) en Nicolas VINCENT (Kois Invest)
 • 2 bestuurders die de hoofdaandeelhouders vertegenwoordigen: Paul SCHOULS (SFPIM Real Estate) en Christophe DEMAIN (Belfius Insurance)
 • 1 bestuurder: Véronique TAI
  • Percentage niet-uitvoerende bestuurders : 9/9 = 100%
  • Percentage onafhankelijke bestuurders : 3/9 = 33%
  • Genderdiversiteit : 4 vrouwen en 5 mannen (44% - 56%)

Inclusio NV

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) naar Belgisch recht

Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel, België

Bld 1 van 2

www.inclusio.be - BE 0840.020.295 - Tel + 32 2 675 78 82

PERSBERICHT

Brussel, 15 mei 2024, 18:00 CET

Euronext Brussels, ISIN BE0974374069 / INCLU.BR

Gereglementeerde informatie

Over Inclusio

Inclusio is een impactvennootschap gespecialiseerd in sociaal vastgoed in België.

Het heeft het OGVV-statuut (Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) naar Belgisch recht en is actief in 3 sectoren (cijfers op 31 maart 2024) :

 • Betaalbare huurwoningen (1.314 eenheden; 3.585 personen gehuisvest): studentenkamers, appartementen, huizen
 • Huisvesting en zorg voor mensen met een beperking (155 eenheden; 182 personen gehuisvest): opvanghuizen en dagcentra
 • Sociale infrastructuur (12 eenheden; 1.011 mensen gehuisvest): opvangcentra voor asielzoekers, daklozen, pleegkinderen, scholen, crèches, kantoren voor vzw's
 • Totaal : 1.481 eenheden; 4.778 personen gehuisvest

Kerncijfers op 31 maart 2024 :

 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie: 322 M€
 • Schuldratio: 39,3%
 • Intrinsieke waarde: 28,6 €/aandeel

Inclusio is sinds 2020 genoteerd op Euronext Brussel onder de naam "INCLU" en is als zodanig onderworpen aan de regelgeving en het toezicht van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Lionel VAN RILLAER

Jean-Luc COLSON

Benoît DESUTTER

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

Chief Investment Officer

lionel.vanrillaer@inclusio.be

jean-luc.colson@inclusio.be

benoit.desutter@inclusio.be

Inclusio NV

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) naar Belgisch recht

Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel, België

Bld 2 van 2

www.inclusio.be - BE 0840.020.295 - Tel + 32 2 675 78 82

Attachments

Disclaimer

Inclusio SCA published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2024 16:03:08 UTC.