Info Edge (India) Limited heeft bekendgemaakt dat de raad van bestuur tijdens de vergadering op 16 mei 2024 een slotdividend heeft aanbevolen van INR 12 per aandeel (op een nominale waarde van INR 10 per aandeel) voor het boekjaar 2023-2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de leden tijdens de 29e jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf. De registratiedatum voor het bepalen van de naam van de leden die in aanmerking komen voor ontvangst van het slotdividend is 29 juli 2024. Dienovereenkomstig hebben aandeelhouders van wie de naam (a) op 29 juli 2024 (einde van de kantooruren) voorkomt als Beneficial Owner volgens de lijst die door de Depositories moet worden verstrekt met betrekking tot aandelen die in elektronische vorm worden gehouden, en (b) als lid in het ledenregister van het bedrijf op 29 juli 2024 (einde van de kantooruren) recht op uitbetaling van het genoemde dividend.

Indien goedgekeurd door de aandeelhouders op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het dividend, onder inhouding van bronbelasting, op of na 5 september 2024 worden uitbetaald.