De raad van bestuur van Inland Real Estate Income Trust, Inc. heeft toestemming gegeven voor een uitkering op de gewone aandelen van de Onderneming ten bedrage van $0,135600 per aandeel aan de aandeelhouders die op 30 juni 2022 als aandeelhouder van de Onderneming staan ingeschreven, die de Onderneming verwacht te betalen op of rond 7 juli 2022. De uitkering zal betaald worden in contanten of herbelegd worden in gewone aandelen van de Onderneming voor aandeelhouders die deelnemen aan het herbeleggingsplan voor uitkeringen van de Onderneming.