De raad van bestuur van Inland Real Estate Income Trust, Inc. heeft toestemming gegeven voor een uitkering op de gewone aandelen van de Vennootschap’s ten bedrage van $0,135600 per aandeel aan de aandeelhouders die op 31 maart 2022 als aandeelhouder van de Vennootschap staan ingeschreven, die de Vennootschap verwacht te betalen op of rond 7 april 2022. De uitkering zal betaald worden in contanten of herbelegd worden in aandelen van de gewone aandelen van de Vennootschap’s voor aandeelhouders die deelnemen aan het herbeleggingsplan van de Vennootschap’s uitkering.