De raad van bestuur van Inland Real Estate Income Trust, Inc. heeft toestemming gegeven voor een uitkering op de gewone aandelen van de vennootschap ten bedrage van $0,135600 per aandeel aan houders van aandelen die op 31 maart 2023 in het aandelenregister van de vennootschap staan ingeschreven, die de vennootschap verwacht op of omstreeks 7 april 2023 te betalen. De uitkering zal worden betaald in contanten of worden herbelegd in aandelen van de gewone aandelen van de Onderneming voor aandeelhouders die deelnemen aan het herbeleggingsplan van de Onderneming.