Inpex Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 2.155.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.107.000 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 340.000 miljoen en een nettoresultaat per aandeel van JPY 262,51 tegenover het vorige advies van een netto-omzet van JPY 2.031.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.009.000 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 320.000 miljoen.