Inpex Corporation kondigt voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 een contant dividend aan van JPY 37,00 per aandeel, tegen JPY 32,00 per aandeel een jaar geleden. Geplande betaaldatum van het dividend in contanten is 27 maart 2024.

Voor het tweede kwartaal van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 verwacht het bedrijf aan het eind van het tweede kwartaal een dividend in contanten uit te keren van JPY 38,00 per aandeel, vergeleken met JPY 37,00 per aandeel dat een jaar geleden werd uitbetaald.

Voor het einde van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 verwacht het bedrijf aan het einde van het boekjaar een dividend in contanten uit te keren van JPY 38,00 per aandeel, vergeleken met JPY 37,00 per aandeel een jaar geleden.

Het bedrijf kondigde voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 een dividend in contanten aan van JPY 14.800,00 per aandeel van klasse A, vergeleken met JPY 12.800,00 per aandeel van klasse A een jaar geleden. Geplande betaaldatum van het dividend in contanten is 27 maart 2024.

Voor het tweede kwartaal van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 verwacht het bedrijf een dividend uit te keren van JPY 15.200,00 per klasse A-aandeel, vergeleken met JPY 14.800,00 per aandeel een jaar geleden.

Voor het einde van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 verwacht het bedrijf een dividend uit te keren van JPY 15.200,00 per aandeel van Klasse A, vergeleken met JPY 14.800,00 per aandeel een jaar geleden.