INSTACART-DIRECTEUR - VERWACHT DAT DE TRANSACTIE-INKOMSTEN ALS PERCENTAGE VAN DE BRUTOTRANSACTIEWAARDE IN HET 4E KWARTAAL GELIJK ZULLEN BLIJVEN - CONF. CALL