Intelsat S.A. heeft, samen met haar filialen, op 31 augustus 2021 een tweede gewijzigd gezamenlijk reorganisatieplan met bijbehorende openbaarmakingsverklaring ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank. Volgens het ingediende gewijzigde plan zullen Convenience-vorderingen ten bedrage van $ 4,55 miljoen als volledige en finale voldoening van die vordering een volledige betaling in contanten ontvangen. Er zijn geen wijzigingen in de behandeling van enige andere claimcategorie.