Internet Initiative Japan Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet van ¥250.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥27.200 miljoen, een jaarwinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥17.500 miljoen en een gewone winst per aandeel van ¥96,89.