Een onbekende koper heeft een tweede authentieke akte verleden om op 29 juni 2023 kantoorgebouw Inter Access Park, gelegen in Dilbeek te verwerven van Intervest Offices & Warehouses (ENXTBR:INTO). In een verwante transactie heeft een onbekende koper op 28 april 2023 een authentieke akte verleden voor de aankoop van Park Rozendal, een kantoorgebouw gelegen in Hoeilaart van Intervest Offices & Warehouses (ENXTBR:INTO). De totale verkoopprijs van de gebouwen bedraagt ongeveer aa¬7,2 miljoen.

Een onbekende koper voltooide de aankoop van het kantoorgebouw Inter Access Park, gelegen in Dilbeek van Intervest Offices & Warehouses (ENXTBR:INTO) op 29 juni 2023.