Dear Madam, Sir,
Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding Report on the special general meeting of 29 March 2024.

Geachte mevrouw, meneer,
Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2024.


Attachments

  • NL_Resultaten BAVA 29 maart 2024
  • EN_Resultaten BAVA 29 maart 2024

© OMX, source GlobeNewswire - EU Press Releases