(ABM FN) Intervest Offices & Warehouses heeft in het eerste halfjaar minder winst behaald. Dit bleek donderdagavond.

De EPRA-winst van Intervest halveerde van 24,3 miljoen naar 20,1 miljoen euro. Per aandeel was dit een daling van 0,92 naar 0,68 euro.

Vorig jaar profiteerde Intervest nog van een eenmalige verbrekingsvergoeding van 2,9 miljoen euro. De rentekosten zijn inmiddels gestegen. Ook stonden er toen minder aandelen uit.

Netto boekte Intervest een winst van 17,7 miljoen euro.

De huurinkomsten stegen van 35,4 miljoen naar 40,1 miljoen euro.

De bezettingsgraad steeg van 90 naar 93 procent. Dit was onder meer te danken aan een stijging van de bezetting van de portefeuille met kantoren, die ging van 76 naar 79 procent.

De waarde van het vastgoed ging iets omhoog naar 1,39 miljard euro, in vergelijking tot eind 2022.

De schuldgraad daalde door het aflossen van bestaande kredietlijnen na de verkoop van kantoren.

Outlook

Intervest wil de komende jaren de verkoop van de kantoren versnellen en de balans versterken. De pijplijn moet voor autonome groei zorgen. Daarbij mikt Intervest onder meer op een operationele marge van 85 procent tussen 23 en 2025 en een schuldgraad tussen de 45 en 47 procent. De schuldgraad stond aan het eind van het eerste halfjaar op 50,1 procent. Intervest verwacht een daling tot 49,4 procent aan het eind van 2023.

Ook wil het tegen het eind van 2025 tot 90 procent van zijn kantoren hebben verkocht. In het eerste halfjaar van 2023 verkocht het twee kantoorgebouwen in de rand van Brussel voor een totale verkoopprijs van 7,2 miljoen euro.

In oktober zal het bedrijf zijn strategie voor de komende jaren toelichten tijdens een beleggersdag.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer