Invexans S.A. heeft winstcijfers gemeld voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2021. Voor het derde kwartaal rapporteerde de onderneming een omzet van USD 1.025,43 miljoen, tegen USD 593,31 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg USD 18,44 miljoen, tegen een nettoverlies van USD 6,02 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0004. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0004. Over de negen maanden bedroeg de omzet USD 2.695,08 miljoen, tegen USD 1.132,05 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg USD 90,03 miljoen tegen een nettoverlies van USD 42,37 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0018 tegen een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,0011 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0018, vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,0011 een jaar geleden.