Invexans S.A. heeft winstcijfers gemeld voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van USD 1.162,09 miljoen, tegen USD 793,97 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg USD 26,16 miljoen, tegen USD 20,26 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0005 tegen USD 0,0003 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0005 tegen USD 0,0003 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg USD 0,0005 tegen USD 0,0003 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg USD 0,0005 tegen USD 0,0003 een jaar geleden.