Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Met een PER van 9.39 voor het lopende jaar en 8.63 voor het boekjaar 2024 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● Met een ondernemingswaarde/omzet ratio van ongeveer 0.83 voor het lopende jaar lijkt het bedrijf in principe laag gewaardeerd te zijn.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

● De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.