Irving Resources Inc. heeft aangekondigd dat Newmont Exploration Pty Ltd, een volledige dochteronderneming van Newmont Corporation (gezamenlijk het "Eigendom"), waarvan de exploratiewerkzaamheden zijn gefinancierd in het kader van allianties die door het bedrijf zijn gevormd met Newmont en met Sumitomo Corporation ("Sumitomo"), is aangewezen voor joint venture. De partijen zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen 90 dagen een joint venture overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst aan te gaan die naar verwachting een exploratieprogramma tot een initieel bedrag van USD 5 miljoen zal omvatten. Aanvankelijk zullen de eigendomsbelangen voor 60% verdeeld worden onder Newmont, 27,5% onder Irving en 12,5% onder Sumitomo indien Sumitomo besluit deel te nemen, en Irving zal de initiële joint venture manager zijn.

Irving en Sumitomo hebben een eenmalig recht om ervoor te kiezen hun respectieve belangen in het eigendom te behouden door hun respectieve aandeel in de uitgaven voor het eigendom bij te dragen. Als dit recht niet wordt uitgeoefend, zal het belang van de betreffende partij verwateren.