BlackRock Asset Management Canada Limited heeft de definitieve cashuitkeringen van februari 2024 voor de iShares Premium Money Market ETF van $0,199 aangekondigd. Houders van deelnemingsrechten die op 26 februari 2024 als zodanig zijn geregistreerd, zullen contante uitkeringen ontvangen die op 29 februari 2024 betaalbaar worden gesteld.