Cdp Reti, de hoofdaandeelhouder van Italgas, staat positief tegenover de mogelijkheid om 100% van 2i Rete Gas over te nemen en is bereid om "vormen van steun" voor de deal te evalueren.

Dit staat in een nota waarin de inhoud van een brief van Cdp Reti wordt gemeld.

Italgas kondigde in de afgelopen dagen exclusieve onderhandelingen aan met de aandeelhouders van 2i Rete Gas om een due diligence te beginnen met het oog op een bindend bod op 100% van de concurrent.

In het geval van een bindende overeenkomst, zal Italgas in zijn financieringsbehoeften voorzien door middel van een "overbruggingslening", gegarandeerd door JP Morgan, die geherfinancierd kan worden door een combinatie van eigen vermogen, schuld of "equity like" instrumenten, met als doel zijn huidige ratingprofiel te behouden.

De dag na de aankondiging was het aandeel op de beurs gedaald uit vrees dat Italgas ook zijn toevlucht zou kunnen nemen tot een kapitaalverhoging om de operatie te financieren, waarvan de waarde door analisten wordt geschat op 4-5 miljard euro.

Cdp Reti "rekening houdend met de strategische aard van de infrastructuur- en energiesectoren, staat positief tegenover de mogelijkheid dat de transactie wordt gerealiseerd, en erkent de potentiële industriële waarde ervan", luidt de brief.

"In dit perspectief zijn wij, als aandeelhouders, bereid om vormen van steun voor de uitvoering van de potentiële transactie te evalueren, zodra wij de informatie hebben verkregen die nodig is om het bestaan van de voorwaarden voor onze tussenkomst te verifiëren," en "in ieder geval onder voorbehoud van de besluiten van de bevoegde bedrijfsorganen," vervolgt Cdp Reti.

Volledig persbericht

(Gianluca Semeraro, redactie Francesca Piscioneri)