ITD Cementation India Limited heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering die op 28 augustus 2023 wordt gehouden, een dividend voorgesteld van INR 0,75 per gewoon aandeel van INR 1/- elk (75%) voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023.