Iteris, Inc. heeft een winstverwachting afgegeven voor het derde kwartaal van 2024. Voor het kwartaal verwacht het bedrijf een totale omzet in het bereik van $41,0 miljoen tot $43,0 miljoen, wat een groei van 3% op jaarbasis betekent in het midden van het richtbereik, dat rekening houdt met een terugkeer naar typische seizoensgebondenheid en tijdelijke onzekerheid over de federale begroting.