Iteris, Inc. heeft aangekondigd dat het geselecteerd is om het openbaar vervoer in Merida, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Yucatan, te moderniseren als onderdeel van een door de United States Trade and Development Agency (USTDA) gefinancierd ITS-moderniseringsproject. Deze door USTDA aan de begunstigde, Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territory (IMDUT), verleende technische bijstand is bedoeld om het controle- en monitoringcentrum voor bussen te moderniseren en de overgang naar elektrische bussen voor het openbaar vervoer van Merida te bevorderen. In deze fase van het project zal Iteris ondersteuning bieden bij de selectie en implementatie van ITS-technologieën die van cruciaal belang zijn om de doelstellingen van het project te behalen.

Iteris is een subconsultant van Nathan Associates, LLC, een vertrouwde wereldwijde partner voor het leveren van analytische en economische oplossingen, die het USTDA Merida ITS Modernization project toegewezen heeft gekregen. Iteris zal actief deel uitmaken van het team van Nathan als ITS-expert en zal de andere leden van het team ondersteunen bij alle aspecten van het project, waaronder de beoordeling van de huidige omstandigheden, de ontwikkeling van aanbevelingen voor ITS-technologie, de beoordeling van potentiële technologieleveranciers in de VS en het opstellen van een ITS-implementatieplan. Dit project is het eerste internationale ITS-consultancyproject van Iteris dat gefinancierd wordt door USTDA, en een van de eerste grootschalige projecten in Latijns-Amerika dat zich richt op ITS-oplossingen en elektrificatie van bussen als onderdeel van de modernisering van openbaarvervoersnetwerken.