Iteris, Inc. heeft de winstverwachting voor het volledige jaar 2024 herzien. Het bedrijf verhoogt de totale inkomsten voor het hele jaar naar een bereik van $171,0 miljoen tot $175,0 miljoen, wat een organische groei van 11% op jaarbasis betekent in het midden van het richtbereik, dat rekening houdt met een terugkeer naar typische seizoensgebondenheid en tijdelijke onzekerheid over de federale begroting.