Iteris, Inc. heeft winstresultaten gemeld voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van USD 33,67 miljoen, vergeleken met USD 34,09 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg USD 4,87 miljoen, vergeleken met een netto-inkomen van USD 0,611 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,11 vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,02 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,11, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,01 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg USD 0,11 tegen een gewone winst per aandeel van USD 0,02 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel bedroeg USD 0,11 tegen een verwaterde winst per aandeel van USD 0,01 een jaar geleden.