ITI Limited heeft Shri R Shakya, DDG (PM) benoemd tot Regeringsdirecteur in de Raad van Bestuur van de Vennootschap in plaats van Dr. Rajesh Sharma voor een periode van drie jaar of tot de datum van pensionering of tot nader order, indien dit eerder is. Dr. Rajesh Sharma is met ingang van 17 november 2022 niet langer regeringsdirecteur van de Vennootschap. De benoeming van Shri R Shakya als Regeringsdirecteur zal ingaan op de datum van het verkrijgen van DIN.