Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● 


Sterke punten

● 

● Met een PER van 12.74 voor het lopende jaar en 11.47 voor het boekjaar 2022 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.33 voor het boekjaar 2021.

● 

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● 

● 

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.


Zwakke punten

● Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.

● 

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.