Op 12 december 2023 kondigde Jabil Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van John Chevedden, waarin hij de raad verzoekt om de nodige stappen te ondernemen om de toepasselijke bestuursdocumenten van de onderneming te wijzigen om de eigenaars van samen 10% van onze uitstaande gewone aandelen de bevoegdheid te geven om een speciale aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, ongeacht de lengte van het aandelenbezit, ook in overeenstemming met de staatswet, en om straatnaamaandeelhouders en niet-straatnaamaandeelhouders zoveel gelijke rechten te geven bij het bijeenroepen van een speciale aandeelhoudersvergadering als de staatswet toestaat. Daarnaast drong het Bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 25 januari 2024.