Op 28 november 2022 heeft mevrouw Martha Brooks de Raad van Bestuur van Jabil Inc. meegedeeld dat zij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2023 van de onderneming en dat haar termijn als bestuurder derhalve onmiddellijk voor de vergadering zal eindigen. Onmiddellijk na het einde van haar termijn zal de omvang van de Raad van Bestuur worden teruggebracht van negen naar acht bestuurders.