JAPAN MATERIAL Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor die periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van 45.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 11.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 7.500 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 73,07 JPY.