JAPAN MATERIAL Co., Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 en het jaar eindigend op 31 maart 2024. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 verwacht het bedrijf een netto omzet van ¥ 21.000 miljoen, een Bedrijfswinst van ¥ 2.600 miljoen, Winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 1.650 miljoen of ¥ 16,07 basis per aandeel.

Voor het jaar eindigend op 31 maart 2024 verwacht de onderneming een netto-omzet van ¥ 44.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 7.200 miljoen en een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van ¥ 4.800 miljoen of ¥ 46,76 per aandeel.