Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.

● Het aandeel wordt gewaardeerd op 2023 à -0.05 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.


Zwakke punten

● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.

● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.

● De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.

● De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

● De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

● De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.