De raad van bestuur van Jiangxi Copper Company Limited heeft aangekondigd dat de raad een schriftelijk ontslag heeft ontvangen van de heer Yu Tong, een uitvoerend bestuurder van de onderneming, op 23 april 2024. Vanwege veranderingen in
werkafspraken heeft de heer Yu besloten zijn functie als uitvoerend bestuurder en lid van het Milieu-, Sociaal en Bestuursontwikkelingscomité neer te leggen, en de heer Yu zal na zijn ontslag geen functie meer bekleden binnen de onderneming.