Jinke Real Estate Group Co, Ltd's "H0 Jinke 03" zal 5% van de totale hoofdsom 1 in termijnen betalen op 28 februari 2023, en dit deel van de hoofdsom zal (Inclusief) Tot 28 februari 2023 (Niet inbegrepen) Periode rente. Op de datum van openbaarmaking van deze aankondiging heeft het bedrijf de hoofdsom en rente op deze obligatie niet volledig betaald binnen de aflossingsvrije periode. Vervaldatum 12 april 2023.